Đầu ghi camera KBvision

-30%

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-8104N2

1.890.000₫

2.700.000₫

-30%

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-8108N2

2.142.000₫

3.060.000₫

-30%

Đầu ghi hình Kbvision KX-8104D5

2.366.000₫

3.380.000₫

-30%

Đầu ghi hình Kbvision KX-7108TD4

2.380.000₫

3.400.000₫

-30%

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-4K8104N2

3.066.000₫

4.380.000₫

-30%

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-4K8108N2

3.150.000₫

4.500.000₫

-30%

Đầu ghi hình Kbvision KX-2K8104D4

3.346.000₫

4.780.000₫

-30%

Đầu ghi hình IP Kbvision KX-4K8116N2

3.906.000₫

5.580.000₫