Trọn bộ camera quan sát

-34%

Trọn Bộ 1 Camera Hikvision 1MP – HD720P

2.200.000₫

3.500.000₫

-30%

Trọn bộ 1 camera Dahua 1Mp (720P)

2.600.000₫

3.700.000₫

-39%

Trọn bộ 2 camera Hikvision 1Mp – HD720p

2.800.000₫

4.900.000₫

-52%

Trọn Bộ 1 Camera Hikvision 2MP – HD1080P

2.800.000₫

5.800.000₫

-17%

Trọn Bộ 2 Camera Hikvision 2MP/HD1080

3.500.000₫

4.200.000₫

-22%

Trọn bộ 2 camera Dahua 1Mp (720P)

3.500.000₫

4.500.000₫

-27%

Trọn Bộ 3 Camera Hikvision 1MP – HD720P

3.500.000₫

4.800.000₫

-34%

Trọn bộ 3 camera Dahua 1Mp (720P)

3.800.000₫

5.800.000₫

-30%

Trọn bộ 1 camera Dahua 2Mp (1080P)

3.850.000₫

5.500.000₫

-30%

Trọn bộ 2 camera Dahua 2Mp (1080P)

4.200.000₫

6.000.000₫

-30%

Trọn bộ 1 camera Hikvision 5.0Mp

4.200.000₫

6.000.000₫

-30%

Trọn bộ 3 camera Dahua 2Mp (1080P)

4.760.000₫

6.800.000₫